wtorek, 17 grudnia 2013

Ratujmy nasz najstarszy zabytek cz. 26

Minął następny miesiąc remontu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym. Tym razem spełniam wyłącznie rolę sprawozdawcy i wymieniam co zostało ostatnio zrobione oraz  z jakich środków finansowych było możliwe przeprowadzenie tak wielu prac.
 

 
Ministerstwo
Zostały zamknięte kolejne realizacje remontu naszej pięknej świątyni, finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecne zadanie miało tytuł: „Renowacja i konserwacja kościoła i wieży wewnątrz z elementami zewnętrznymi”. Wykonano:    nowe okna w kościele i na wieży (13 okien), nowe schody zewnętrzne na wieżę z prefabrykowanego  betonu, zabezpieczono ściany kościoła przed wilgocią wewnątrz i na zewnątrz, przeprowadzono konieczną reparację części fundamentu wieży.


Konserwator
Kolejnym sponsorem zewnętrznym finansującym remont naszego kościoła, zabytku z 1464 roku,  jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z uzyskanych z tego źródła funduszy wykonana została konserwacja dolnej części ścian wewnątrz kościoła do wysokości 1,5m zaś powyżej przeprowadzono badania konserwatorskie ścian (badania odkrywkowe oraz dokumentacyjne malowideł naściennych jakich szukano pod dzisiejszą warstwą tynku). Zostały zakończone prace renowacyjne i konserwacyjne sklepień kościoła. Umyto i zakonserwowano kształtki żeber gotyckich, uzupełniono ubytki i położono nowe fugi,  pomalowano wysklepi pomiędzy żebrami. Sklepienie gwiaździste nawy głównej kościoła odzyskało dawny blask i już cieszy oko. Przeprowadzono renowację i konserwację sklepień krzyżowych i kolebkowych w kruchcie, w wejściu głównym oraz w zakrystii.


Gmina
Przy remoncie najstarszego lokalnego zabytku, trzecim fundatorem środków  na jego przeprowadzenie jest Gmina Tarnowo Podgórne. Z jej pieniędzy wykorzystywanych obecnie kończymy budowę instalacji odprowadzającej wody deszczowe z dachów poza teren przykościelny oraz  drenaż  ścianach wokół kościoła. Dalsze prace specjalistyczne są w toku.


Parafia
Jak już widać, zostały zakończone w tym miesiącu prace zewnętrze przy remoncie stojącej obok kościoła – kostnicy z 1911 roku. Skuto do cegły stare tynki  i położono nowe; ściany pomalowano. Zdemontowano starą dachówkę, naprawiono konstrukcję dachu, obito ją deskami oraz papą  i położono nową dachówkę karpiówkę. Zamówione i wykonywane są nowe okna. Całość prac remontowych kaplicy pokrywa parafia.

Kościół po oddaniu do użytku, będzie ogrzewany. W tym celu został wykonano przekop  pomiędzy kościołem i plebanią i położono sieć zasilającą kościół w cieplik.
Po uzyskaniu stosownych zezwoleń z Urzędu Gminy na terenie przykościelnym wycięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i budowli  oraz ukształtowano korony pozostałych drzew.

Opracował
Kazimierz Szulc