poniedziałek, 9 lipca 2012

Ratujmy nasz najstarszy zabytek cz. 9

        Minął czerwiec, trzeci miesiąc prac ekipy remontowej. Jest to stale I etap remontu naszego kościoła,  finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  w zadaniu pt. „Wzmocnienie konstrukcji sklepienia  i ścian nawy”.  Etap ten obejmuje pięć punktów:
1. Rusztowanie wspierające sklepienie (wykonano w kwietniu),