niedziela, 24 czerwca 2012

Ratujmy nasz najstarszy zabytek cz. 8

                Maj -drugi miesiąc prac remontowych zakończył dwa poważne zakresy robót. Jeden, wykonywany w ramach  zadania finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Wzmocnienie konstrukcji sklepienia  i ścian nawy” a mianowicie „skręcenie” ściągami ścian zewnętrznych. Drugi, który wykracza poza to zadanie (finansowany z naszych środków)  a widoczny już gołym okiem, to skucie starych tynków.