piątek, 8 marca 2013

Ratujmy nasz najstarszy zabytek cz. 17

Trzy ulice Tarnowa Podgórnego mają imiona tarnowskich duszpasterzy: ul. ks. Z. Sasa, ul. ks. J. Bryzy, ul. ks. Cz. Niklewicza.  Wszyscy zasłużyli się dla naszego kościoła.

Ulica ks. Józefa Bryzy znajduje się w centrum, odbija w bok od głównej ulicy Poznańskiej w kierunku cmentarza. Jej położenie łączy się z miejscem,  z  którym rodzina księdza była związana ponad 100 lat. Przy niej znajduje się stojący do dziś dom rodzinny Ernstów a w bezpośrednim jego sąsiedztwie (obecnie teren nowego cmentarza), na górce, stał kiedyś wiatrak – młyn zbożowy. Dom i młyn wybudował pradziadek księdza.