środa, 16 maja 2012

Usuwanie starych tynków

Zgodnie z nakazem Powiatowego Konserwatora Zabytków rozpoczęliśmy zbijanie tynków zewnętrznych. Liczymy, że przez okres letni ściany kościoła oszuszą się i będą dzięki temu gotowe do dalszych prac. Zostały rozstawione także rusztowania, które służą również do wnoszenia elementów konstrukcyjnych. Równocześnie oczyszczana jest górna część sklepienia i przygotowywana do dalszych prac.

wtorek, 15 maja 2012

Dotacja ministerialna

Z wielką radością informujemy, że wniosek o dotację złożony przez nas w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego został rozpatrzony pozytywnie. Podpisana została zatem umowa z Ministerstwem na wykonanie prac zgodnie z projektem Etap I.
W ostatnich dniach wpłynęły także na nasze konto środki z Ministerstwa. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pozyskanie tych środków!


poniedziałek, 14 maja 2012

Dokumentacja fotograficzna prac remontowych

Poniżej prezentujemy zdjęcia z przebiegu prac we wnętrzu kościoła.Ratujmy nasz najstarszy zabytek cz. 7

Mija miesiąc od 1.kwietnia kiedy to wykonawca rozpoczął remont naszego kościoła. Przechodzień nie widział tego, co się dzieje we wnętrzu, dlatego krótko to opiszę.  Ten czas  zajęła bardzo żmudna i czasochłonna praca, jaką było podparcie  sklepienia.

poniedziałek, 7 maja 2012

Spotkanie z Ks. Biskupem Zdzisławem Fortuniakiem

     W dniu dzisiejszym, w naszej Parafii odbywa się wizytacja Księdza Biskupa Zdisława Fortuniaka. Jednym z jej punktów było spotkanie z członkami naszego Komitetu. Na początku przeszliśmy na budowę, aby każdy mógł ocenic przebieg prac, następnie na probostwie rozpoczęło sie spotkanie podczas, którego przedstawiona została krótka prezentacja stanu technicznego kościoła, podjętych przez nas działań oraz planów na najbliższą przyszłość.
     Spotkanie odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze, omówiliśmy zakres prac oraz przedyskutowaliśmy kilka tematów technicznych. Na koniec Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak, bardzo miło podsumował spotkanie dzieląc się z nami dobrym słowem, za co serdecznie dziękujemy.