poniedziałek, 18 listopada 2013

Ratujmy nasz najstarszy zabytek cz. 25

Stojące od kilku miesięcy rusztowania zostały zdemontowane i naszym oczom ukazał się piękny widok remontowanego kościoła. W ostatnich dniach października został dokonany odbiór prac finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; zadanie pt. „Renowacja i konserwacja Kościoła i Wieży z zewnątrz”. Zakończone prace to: naprawa, renowacja i wymiana konstrukcji dachowej, obróbki blacharskie opierzenia, rynny, pokrycie dachów, przykrycia parapetów, gzymsów i przypór piaskowcem, elewacja (w tym ściany drewniane wieży oraz naprawa murów, nowe tynki i malowanie ścian), instalacja odgromowa. Powyższe wyszczególnienie, takie krótkie, tak mało w nim wyrazów, które to zadanie opisują a… tak dużo pracy rzemieślników, trwającej wiele miesięcy. Kusi, by napisać więcej ciekawych szczegółów.
 
Co przed nami.
Słyszymy liczne głosy mieszkańców – jaki piękny mamy teraz kościół. Cieszy nas wszystkich bardzo to co już widać. Trudno przejść obok, by nie podziwiać. To wielka radość. Przed  nami jednak jeszcze ogrom zadań, dla przechodnia obecnie  niewidocznych. Trwają prace wewnątrz kościoła. Rozpoczęto montaż nowych okien, mamy ich razem 13. Na wieży do zamontowania pozostały żaluzje akustyczne, na potrzeby dzwonu.  Kładziona jest nowa instalacja elektryczna, nagłośnienia, sterowania, zabezpieczenia i p.poż. Czeka nas renowacja odkrytych i odrestaurowanych 25 lat temu fresków. Do zabezpieczenia i odnowienia są tynki ścian i sklepienia.  Myślimy już o wymianie posadzki i założeniu instalacji ogrzewania kościoła. Czekają na renowację średniowieczne drzwi do zakrystii i dwoje drzwi do wejścia bocznego. Wykonywane są nowe drzwi główne do kościoła.  Jest przed nami zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych. Wyposażenie kościoła - obrazy, zabytkowy ołtarz, chrzcielnica i konfesjonał czekają na renowację i ponowny montaż. Będzie nowy ołtarz posoborowy na nowym podium w prezbiterium i nowe tabernakulum.
Trwa zakładanie instalacji odprowadzającej wody deszczowe z dachów poza teren przykościelny. Czeka nas wykonanie drenażu przy ścianach wokół kościoła.   Na koniec, wykonane będzie zagospodarowanie terenu i oświetlenie zewnętrzne kościoła.
 
Kostnica
Aktualnie trwają prace remontowe ścian, stojącej obok kostnicy z 1911r.  Będzie na niej wymieniona dachówka, zamontowane zostaną nowe okna, wyremontowane będą drzwi, założona zostanie nowa instalacja elektryczna, przeprowadzony będzie remont wewnętrzny ścian,  sufitu, podłogi. Wykonany będzie remont zabytkowego muru – parkanu przy kostnicy.
W górę serca.
Jak widać lista prac, które nas czekają jest dłuższa niż wymienionych powyżej  prac zakończonych w październiku. Jednak niech duch nie słabnie. Dwa lata temu mało kto by uwierzył, że tyle zostanie zrobione, co jest  już za nami. Zatem -  Sursum Corda.
Opracował
Kazimierz Szulc