niedziela, 23 lutego 2014

Ratujmy nasz najstarszy zabytek cz. 28

Rozliczenia 
Pierwsze tygodnie nowego roku  zajęły rozliczenia finansowe z wykonawcą za zakończone zadania w 2013 roku. Trwały prace nad szczegółową wariantową dokumentacją architektoniczną dla nowych prac: projekt położenia posadzki, projekt podłogowej instalacji grzewczej, projekt żaluzji akustycznych na wieżę. Mamy kosztorysy, trwają negocjacje z wykonawcą i podpisywanie umów.

Freski
Otrzymaliśmy opracowane wyniki  konserwatorskich poszukiwań i badań  malowideł na ścianach kościoła. Zapadły decyzje, które miejsca ścian należy bezwzględnie zostawić   do dyspozycji konserwatora. Jedno z malowideł, uznane za wtórne i nie przedstawiające ani wartości historycznej ani artystycznej zostanie zasłonięte specjalną farbą, tak by być może w przyszłości można pod jej warstwą szukać autentycznych fresków. Wszystkie freski  i te nam już znane, które zostały odrestaurowane 25 lat temu jak i te nowo  odkryte zostaną w pierwszym etapie oczyszczone i zabezpieczone. W takiej postaci pozostaną na czas otwarcia kościoła. Ich ewentualna dalsza renowacja będzie przebiegała systematycznie w późniejszym terminie w miarę pozyskiwanie na te prace środków finansowych. Renowacja fresków jest czystą pracą i może przebiegać w czynnym kościele.
Razem z pracami konserwatorskimi nad freskami zostaną  oczyszczone trzy tonda (okrągłe płaskorzeźby wykute w marmurze przedstawiające: św. Andrzeja , św. Piotra oraz kartusz herbu Nałęcz (prawdopodobnie dotyczący poznańskiego biskupa Ignacego Raczyńskiego herbu Nałęcz – ofiarodawcy obrazu w ołtarzu głównym).
Dalsze prace tynkarskie i instalacyjne
Konserwator malowideł ściennych określił które obszary ścian są od nich wolne i mogą tam być kontynuowane bez zakłóceń prace tynkarskie i instalacyjne: elektryczne, nagłośnienia, alarmowe, przeciw pożarowe. Są zakupione oprawy oświetleniowe, które czekają na montaż i podłączenie. Jest zamontowana tablica rozdzielcza zasilania elektrycznego, która teraz będzie mogła być uruchomiona.
Posadzka
Jak już pisałem jest gotowy projekt posadzki. Ponieważ będzie pod nią instalacja grzewcza, a co za tym idzie będzie położona izolacja termiczna oraz wymagane dodatkowe wylewki betonowe,   trwają obecnie wykopy w gruncie obniżające całą powierzchnię  spodu posadzki.  Prace te są wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Ogrzewana będzie cała podłoga kościoła wraz z zakrystią oraz przedsionkiem głównym i bocznym. Posadzka ułożona  zostanie z nowych płytek ceramicznych koloru ceglanego produkcji włoskiej. Progi w kościele zostaną wyłożone kamieniem.
Przed nami ogrom pracy a termin jubileuszu 550-lecia kościoła coraz bliżej. Załączone zdjęcie daje wyobrażenie ile jeszcze przed nami.
Opracował  Kazimierz Szulc