środa, 16 kwietnia 2014

Ratujmy nasz najstarszy zabytek cz.30

Trzydziesty miesiąc prac
Jest  to już XXX artykuł relacjonujący od samego początku, miesiąc w  miesiąc, prace związane z remontem naszego zabytkowego kościoła z 1464 roku.  2 kwietnia minęły dwa lata od wejścia na „plac budowy” firm wykonawczych, po półrocznych pracach przygotowawczych.
W ostatnim miesiącu była wzmożona aktywność przeróżnych prac remontowych.


Żaluzje na wieży
Na wysokości trzeciego pietra wieży zostały  z dwóch stron zamontowane drzwi. Zastępują one tradycyjne żaluzje i są otwieranymi pełnymi drzwiami. Zamarkowane są jedynie dekoracyjne elementy klasycznych żaluzji. Drzwi te mają w przyszłości umożliwić wciągnięcie dzwonów na wieżę. Zakłada się, że dźwięk dzwonów będzie wystarczająco rozchodził się poprzez  drewniane obicie wieży i nie będą konieczne tradycyjne żaluzje otwarte.Instalacja elektryczna
Zastały zakończone prace elektryczne obejmujące:  przyłącze kablowe, tablicę rozdzielczą, instalację odbiorczą (gniazd wtykowych, wypustów oświetleniowych , odbiorników siłowych i sterowania). Została położona instalacja przeciw pożarowa, antywłamaniowa, nagłośnieniowa i sieci komputerowej.  Zostały zakupione oprawy oświetleniowe do nawy głównej i dwóch krucht, kinkiety oraz projektory oświetleniowe do oświetlenia ołtarza i podświetlenia gotyckich łuków.

Instalacja ogrzewania
Położono na całej powierzchni betonowej posadzki papę sklejaną na gorąco a na niej izolacyjny styropian. Rozpoczęto układanie instalacji ogrzewania podłogowego. Rury grzewcze zostaną wypełnione cieczą niezamarzającą.


Progi
Przygotowano kamienne progi drzwi tak, można było dołożyć do nich ceglane płytki posadzki pozostawiając „na widoku” kamienie zamontowane tam w średniowieczu. Na wejściu głównym zamontowano nowy próg granitowy, ponieważ dotychczasowy,  betonowo-kamienny rozsypał się.

Malowanie wnętrza
Wnęki okienne po zamontowaniu okien zostały uzupełnione tynkiem zaś wolne od fresków przestrzenie ścian zostały  dwukrotnie pomalowane.

Drzwi do renowacji
Została zlecona renowacja drzwi do wejścia bocznego kościoła oraz na wieżę. Ta sama firma wykona również nowe drzwi do kostnicy.


Stale żywimy nadzieję, że termin ponownego otwarcia kościoła na 550 -lecie, przewidziany na 15 czerwca tego roku  jest nadal realny. Zakładamy, że niektóre prace porządkowe i zagospodarowanie terenu, zostaną wykonane przez parafian w czynie społecznym. Mamy dobre doświadczenie naszej wspólnoty z lat ubiegłych. Na pewno i tym razem staniemy w miarę swoich możliwości, do pomocy w dziele odnawiania naszego zabytkowego kościoła.
Opracował
Kazimierz Szulc